Echo serca

Echo serca

W skrócie

Echo serca to bezinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne badanie obrazowe, umożliwiające obserwacje struktur wewnętrznych organizmu za pomocą fal ultradźwiękowych – w tym wypadku serca.

W trakcie badania lekarz ocenia budowę i pracę jamy serca, jego przedsionków, komór oraz zastawek, dokonuje pomiaru objętości, grubości ścian, a także ich kurczliwości. Echo serca pozwala także stwierdzić, czy w worku osierdziowym nie zgromadził się płyn, np. krew.

Kiedy wykonać echo serca

Badanie wykonać należy w sytuacji, gdy lekarz przez stetoskop stwierdza niepokojące szmery, a także w przypadku niewyjaśnionych duszności, omdleń, zaburzeń rytmu pracy serca oraz bólu w klatce piersiowej.

Wskazaniem do wykonania echa serca są także m.in.:

  • przebyty zawał serca lub udar
  • zdiagnozowana kardiomiopatia, lub przerost mięśnia sercowego
  • nadciśnienie tętnicze
  • stwierdzona choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna czy zakrzepowo-zatorowa,
  • migotanie przedsionków
  • zaburzenia rytmu serca
  • zapalenie wsierdzia lub
  • zapalenie mięśnia sercowego
  • wady serca

Echo serca, mimo braku niepokojących objawów, warto wykonywać regularnie także wtedy, gdy posiadamy predyspozycje rodzinne do problemów kardiologicznych lub uprawiamy sport wyczynowo.
UKG jest ważnym elementem diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego, monitorowania ich przebiegu oraz oceny rokowania, a także działań profilaktycznych, umożliwiając wykrycie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie.

Jak wygląda badanie

UKG nie wymaga od pacjenta żadnych wcześniejszych przygotowań. Jest całkowicie bezbolesne, bezinwazyjne (wykonywane przezklatkowo) i krótkie – trwa zaledwie od 15 do 30 minut.
W trakcie badania Pacjent kładzie się na lewym boku z uniesioną i ułożoną za głowa ręką. Lekarz przykłada głowicę urządzenia w różnych miejscach na klatce piersiowej i przesuwając ją, obserwuje na monitorze pracę serca w czasie rzeczywistym.

Cennik

Echo serca 220zł