Klauzula o współadministrowaniu danych dot. portali społeczności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – serwisy społecznościowe

Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych skierowana do osób odwiedzających Fanpage’e Centrum Medyczne Vita-Medica w serwisach społecznościowych (Facebook, Youtube).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Vita-Medica z siedzibą
przy ul. Kombatantów II Wojny Światowej 85, 05-070 Sulejówek, tel. 22 783 00 16/22 783 00 17
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail: centrum@vita-medica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

JAKIE SĄ DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@vita-medica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ŹRÓDŁO DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy dokonuje Pani/Pan subskrypcji fanpage Centrum Medyczne Vita-Medica poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”
lub „Subskrybuj”, albo gdy publikuje Pan/Pani swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Centrum Medyczne Vita-Medica, na profilu w serwisie Facebook czy You Tube.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?

Centrum Medyczne Vita-Medica Sp. z o.o. jako administrator Fanpage’a, widzi informacje statystyczne o wizytach na swoim profilu, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność i komentarze. Funkcjonalność ta pomaga nam dobierać odpowiednie treści do preferencji użytkowników Fanpage’a. Centrum Medyczne Vita-Medica Sp. z o.o. jako użytkownik serwisów społecznościowych (administrator Fanpage’a) ma możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w danym serwisie komunikator, np. dostępny w Instagramie – Instagram Direct. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresami:

https://www.facebook.com/VitaMedicapl/?fref=ts

https://www.youtube.com/channel/UCuXdMI0-hacQM-Z_wSSNxSA/featured

w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

– prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych Facebook czy You Tube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratorów tych serwisów i zgodnie obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, oraz informowania za ich pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);

– statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, a także realizowania marketingu własnego oraz dbania o wizerunek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);

– w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Centrum Medycznego Vita-Medica Sp. z o.o. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). Odbiorcą Pani/Pana danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy) oraz właściciel portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych można wycofać́ w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: ul. Kombatantów II Wojny Światowej 85, 05-070 Sulejówek

b) mailowo na adres: centrum@vita-medica.pl lub iod@vita-medica.pl

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

WSPÓŁADMINSTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Dostawcy serwisów:

– Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

– Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

– Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)

oraz Centrum Medyczne Vita-Medica Sp. z o.o. właściciel fanpage’a Centrum Medyczne Vita-Medica, są współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania w celach statystycznych oraz reklamowych oraz obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a Centrum Medyczne Vita-Medica Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w rożnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a Centrum Medyczne Vita-Medica ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.