Holter EKG

Holter EKG

W skrócie

Holter EKG to badanie diagnostyczne, które umożliwia rejestrację aktywności serca przez 24 godziny lub dłużej. Jest to niezbędne narzędzie w diagnostyce chorób i zaburzeń pracy mięśnia sercowego, szczególnie przy dolegliwościach i objawach pojawiających się epizodycznie, które mogą nie być widoczne podczas standardowego EKG. Badanie to może wykryć m.in. arytmie, bradykardię, tachykardię, kołatanie serca lub migotanie przedsionków.

Kiedy jest zalecany? 

Badanie Holter EKG umożliwia lekarzom obserwację akcji serca w różnorodnych warunkach i sytuacjach codziennego życia Pacjenta, co jest szczególnie ważne przy diagnozowaniu epizodycznych lub napadowych problemów sercowych.

Badanie Holter EKG jest zalecane w następujących sytuacjach:

 • Zaburzenia rytmu serca
  • Arytmie, w tym nieregularne bicie serca, takie jak bradykardia (zbyt wolne bicie serca) lub tachykardia (zbyt szybkie bicie serca).
  • Epizodyczne kołatanie serca, które mogą nie być wykrywalne podczas krótkotrwałego badania EKG.
 • Niewyjaśnione omdlenia i utrata przytomności
  • Przypadki, w których przyczyna omdleń nie jest znana, a podejrzewane są problemy kardiologiczne.
 • Monitorowanie stanu po zawale serca
  • Obserwacja pracy serca po przebytym zawale, w celu oceny stanu zdrowia i skuteczności leczenia.
 • Ocena skuteczności leczenia arytmii
  • Kontrola, czy przepisane leki lub zabiegi skutecznie regulują rytm serca.
 • Monitorowanie pracy serca u osób z rozrusznikiem serca lub kardiowerterem — defibrylatorem
  • Sprawdzanie, czy te urządzenia działają poprawnie i zgodnie z potrzebami pacjenta.
 • Wrodzone wady serca
  • W przypadkach, gdy istnieje podejrzenie wrodzonych wad serca wpływających na rytm serca.
 • Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
  • Wykrywanie problemów z przewodnictwem elektrycznym w sercu, które mogą prowadzić do arytmii.
 • Objawy sugerujące choroby kardiologiczne
  • Symptomy, takie jak ból w klatce piersiowej, duszności, które mogą wskazywać na problemy z sercem.

Jak się przygotować do badania?

Do badania holter EKG wybierz wygodne ubranie, które ułatwi noszenie urządzenia przez cały dzień.  Upewnij się, że skóra na klatce piersiowej jest czysta i sucha, unikaj stosowania kremów i balsamów. W przypadku owłosienia na klatce piersiowej może być konieczne jego zgolenie dla lepszego przylegania elektrod. Podczas trwania badania prowadź normalne życie, ale unikaj kąpieli i ekspozycji na silne pola elektromagnetyczne. Zachowaj ostrożność, aby nie naruszyć urządzenia i elektrod. Prowadź dziennik aktywności i objawów, które mogą być pomocne podczas analizy wyników.

Podstawowe zasady przygotowania do badania Holter EKG:

 • Załóż luźne, komfortowe ubranie, które nie będzie przeszkadzać w noszeniu urządzenia monitorującego.
 • Przed założeniem elektrod upewnij się, że skóra na Twojej klatce piersiowej jest czysta, bez kremów lub balsamów.
 • Jeśli masz włosy na klatce piersiowej, rozważ ich zgolenie, aby elektrody mogły lepiej przylegać.
 • Podczas trwania badania zachowuj swoje normalne codzienne aktywności, ale unikaj moczenia urządzenia i narażania go na silne pola magnetyczne.
 • Zachowaj ostrożność, aby nie naruszyć urządzenia i elektrod.
 • Zapisuj wszelkie aktywności lub doznania, które mogą wpłynąć na  pracę Twojego serca np. stres, kłótnia, bieg do autobusu, wchodzenie po schodach itp. 

Przebieg badania 

Przebieg badania Holter EKG wygląda następująco:

1. Założenie Urządzenia

Technik lub pielęgniarka założy na Twoją klatkę piersiową elektrody. Elektrody te są połączone z małym, przenośnym urządzeniem rejestrującym – rejestratorem EKG. Jest on zwykle przymocowany do pasa lub zawieszony na szyi i noszony pod ubraniem. Urządzenie jest lekkie i zaprojektowane tak, aby jak najmniej przeszkadzać w codziennych czynnościach. Pacjent otrzymuje także informację, kiedy ma się zgłosić na zdjęcie rejestratora

2. Monitoring Aktywności Serca

Po założeniu urządzenia Pacjent wraca do swoich codziennych aktywności. Rejestrator nieustannie zapisuje aktywność elektryczną serca przez cały okres badania, zwykle przez 24 do 48 godzin. W trakcie badania zaleca się, aby pacjent prowadził dziennik, w którym zapisuje wszelkie symptomy związane z sercem oraz dokładny czas ich wystąpienia. Należy również odnotować inne ważne zdarzenia, takie jak aktywność fizyczna, stres lub odpoczynek.

Pacjent powinien unikać kąpieli i aktywności, które mogą doprowadzić do zamoczenia lub uszkodzenia urządzenia. Ponadto należy unikać bliskiego kontaktu z urządzeniami emitującymi silne pola elektromagnetyczne.

3. Zakończenie Badania

Po zakończeniu okresu monitorowania Pacjent wraca do przychodni na umówioną godzinę, aby usunąć urządzenie. Dane z rejestratora są następnie pobierane i analizowane przez lekarza.

Czy można samodzielnie zdjąć holter?

Rejestrator EKG jest zdejmowany przez personel medyczny w przychodni. Samodzielne zdjęcie urządzenia nie jest wskazane.

Interpretacja wyników 

Wyniki badania Holter EKG są zazwyczaj dostępne po kilku dniach. Wynik jest przedstawiony w formie szczegółowego raportu, który zawiera graficzne wykresy i tabele rejestrujące aktywność elektryczną serca w różnych okresach dnia. Raport może zawierać zaznaczone momenty, w których wystąpiły nieprawidłowości, takie jak arytmie czy epizody zbyt szybkiego lub zbyt wolnego bicia serca, wraz z informacją, czy te epizody korelują z objawami zgłaszanymi przez Pacjenta.

Po otrzymaniu wyników

 • Pacjent spotyka się z lekarzem. 
 • W zależności od wyników, lekarz może zalecić dalsze badania takie jak:
 • Może również dojść do zmiany w leczeniu, np. dostosowania dawek leków, wprowadzenia nowych leków, lub innych interwencji medycznych np. skierowanie do szpitala na określony zabieg. 
 • Jeśli wyniki są w normie i nie wskazują na poważne problemy, lekarz może zalecić regularne kontrole lub kontynuację obecnego planu leczenia.

Cennik

Holter EKG (pierwsza doba) 170zł
Holter EKG (kolejna doba) 140zł

Oferta specjalna