Przezskórna laseroterapia żylaków

Przezskórna laseroterapia żylaków w Vita-Medica

W skrócie

 

Laser wewnątrznaczyniowy należy do najbardziej zaawansowanych technik współczesnej terapii niewydolnych żył.
Dane dotyczące skuteczności wskazują na bardzo wysoki odsetek pozytywnie zakończonych procedur około 94-98%.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. W kontroli zabiegu używany jest aparat USG. Zabieg trwa około 30 min. Zazwyczaj pozbawiony jest dużych dolegliwości bólowych, chociaż oczywiście zdarzają się wyjątki.

Po zabiegu pacjent wymaga stosowania pończoch kompresyjnych*.

W zależności od rozległości zmian, w dalszych etapach leczenia żylaków mogą być potrzebne kolejne zabiegi (laseroterapia, skleroterapia).

*Pończochy uciskowe pacjent kupuje przed zabiegiem, we własnym zakresie (stopień siły ucisku określa lekarz prowadzący podczas wizyty poprzedzającej zabieg). Ośrodek VITA-MEDICA dysponuje produktami do kompresjoterapii do zakupu na miejscu.

Schemat działania

Schemat przedstawia zasadę działania laseroterapii wewnątrznaczyniowej. Włókno laserowe rozgrzewa tkanki, które pod wpływem ciepła ulegają zniszczeniu. Niewydolna żyła przestaje istnieć, włóknieje i z czasem zostaje wchłonięta.


Związane z główną żyłą żylaki ulegają zmniejszeniu lub zanikowi.

Wewnątrznaczyniowa Ablacja Laserowa

1. Podstawowe informacje dotyczące zabiegu laseroterapii wewnątrznaczyniowej
Żylaki kończyn dolnych nie są stanem bezpośredniego zagrożenia życia, niemniej jednak stwarzają one ryzyko powikłań takich jak: zapalenia żył głębokich , owrzodzenie goleni czy zatorowość płucna. Przyjętymi metodami postępowania są klasyczne zabiegi chirurgiczne, procedury skleroterapii, echoskleroterapii, laserowe operacje żylaków , a także kompresoterapia.

Opis zabiegu 
Zabieg wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych. W warunkach aseptycznych, pod kontrolą USG do niewydolnej żyły wprowadzana jest koszula naczyniowa. Następnie, poprzez nią wprowadzane jest włókno laserowe. W dalszym etapie wykonywane jest znieczulenie tumuscencyjne, polegające na podaniu w okolicy przebiegu żyły roztworu 0,9% NaCl, lidocainy, adrenaliny. Następnie wykonywane są aplikacje energii światłem laserowym. Na skutek podgrzania do ok. 100 st. C dochodzi do uszkodzenia ściany naczynia. Ten mechanizm powoduje zwłóknienie i powolne zamykanie się światła naczynia. Po zabiegu zakładane są pończochy uciskowe II st. kompresji. Pacjent jest pionizowany i rozpoczyna 15 min chodzenie. Pacjent po zabiegu  może być kwalifikowany do dalszych etapów leczenia: skleroterapii, echoscleroterapia, miniflebectomia. Są to oddzielne procedury.
Dobór chorych do zabiegu : chorzy chodzący bez przeciwwskazań, chorzy z nabrzmiałymi żylakami z objawami lub bez objawów PNŻ (przewlekła niewydolność żylna) tj. obrzęki, zmiany zapalne skóry, przebarwienia, lipodermatosclerosis, owrzodzenia, samoistne krwawienia. Chorzy z następującymi objawami: uczuciem ciężkości nóg, bólami nóg, nocnymi kurczami, świądem, zespołem niespokojnych nóg, ze stwierdzaną w USG niewydolnością głównego pnia żylnego.

2. Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu 
A. bezwzględne: unieruchomienie, powierzchniowe lub głębokie zakrzepice naczyń żylnych, znana alergia na środki znieczulenia miejscowego, ciąża, ciężka choroba układowa, miejscowa lub uogólniona infekcja, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, obrzęk chłonny, zakrzep lub zrosty w leczonym naczyniu.
B. względne: GSV o bardzo krętym przebiegu, obrzęki goleni, astma oskrzelowa oraz inne choroby alergiczne, trombofilia.

UWAGA: Należy zgłosić lekarzowi, jeżeli występuje jakikolwiek z powyższych powodów.

3. Możliwość wystąpienia powikłań
Nie istnieją w medycynie procedury zabiegowe, które choćby teoretycznie nie wiązałyby się z ryzykiem powikłań – dotyczy to także leczenia z użyciem. Ciężkie, zagrażające życiu powikłania praktycznie nie zdarzają się, z drugiej jednak strony w kontekście setek tysięcy przeprowadzanych corocznie na świecie zabiegów, także one odnotowany były w literaturze fachowej. Potencjalnymi, choć rzadkimi powikłaniami mogą być:
– ból w okolicy poddanej  – częste powikłanie zwłaszcza w pierwszych 2 – 3 dniach po zabiegu – niemal zawsze przejściowy,
– przebarwienia skóry – u około 1 % pacjentów. Z reguły ustępuje po okresie do pół roku, niezwykle rzadko dłużej,
– zaburzenia czucia – u około 1 – 5 % pacjentów, ustępują po kilu miesiącach samoistnie,
– lokalna martwica skóry – u mniej niż 1% pacjentów,
– zakrzepowe zapalenie żył głębokich lub powierzchownych kończyn dolnych – u około 1 -10% pacjentów,
– infekcja w miejscu wkłucia naczyniowego– u około 0,001% pacjentów,
– inne: krwiak, miejscowe reakcje pokrzywkowe, przetoka tętniczo-żylna, oparzenie skóry.

4.Wyniki leczenia
W zdecydowanej większości przypadków po przeprowadzenie zabiegu E osiąga się bardzo dobre rezultaty. Odsetek chorych z całkowitą okluzją w obserwacji 4 letniej mieści się w przedziale 86-91%. Pomimo tego, uzyskanie pożądanego efektu nigdy nie może być zagwarantowane, a w wyjątkowych przypadkach zdarza się, że osiągany efekt jest gorszy niż przed zabiegiem.

5. Postępowanie po zabiegu
Chodzenie przez minimum 15-20 minut po zabiegu, kompesoterapia (pończochy elastyczne II st.) – w ten sposób nieprzerwany 24h, a następnie przez 7-14 dni w ciągu dnia, przy dolegliwościach bólowych: zimne okłady oraz paracetamol, kontrola po 1-2 tyg. Rozmowa z lekarzem. Prosimy, aby zaptała Pan/i o wszystko co chciałaby wiedzieć w związku z planowanym zabiegiem.

E-pakiety

Oferta specjalna

został dodany do Twojego koszyka:
Zamówienie